Provinciaal Steunpunt Arbeidszorg

Met arbeidszorg trachten we mensen die om persoons- of maatschappijgebonden redenen niet (meer) terecht kunnen in het reguliere circuit of het beschermde tewerkstellingscircuit kansen te bieden tot een zinvolle dagbesteding.

We doorbreken de inactiviteit en gaan op zoek naar begeleide activiteiten op maat.

Verwijzers

samen op zoek naar werk op maat

Meer informatie

Opdrachtgevers

wat is arbeidszorg, en welke mogelijkheden biedt het voor mij als bedrijf / particulier?

Meer informatie

Kandidaten

een zinvolle dagbesteding of werk op maat? We zoeken het graag samen met u uit!

Meer informatie